Jeugd- en Gezinsprofessional C en D Behandelgroepen

24 tot 36 uur │ HBO │Teteringen │ Sterk Huis

Wat ga je doen?

Het waarborgen van een veilig pedagogisch klimaat op een 24-uurs setting en het bieden van individuele behandeling/begeleiding binnen de groep. Daarnaast stel je samen met de gedragswetenschapper en ambulant hulpverlener multidisciplinaire plannen van aanpak op waarin concrete (behandel-) doelen en acties worden geformuleerd voor cliënten in een residentiële setting. Je observeert en begeleidt cliënten op individueel- en/of groepsniveau bij de uitvoering van het individuele plan van aanpak zodat de afgesproken doelen worden gerealiseerd. Daarnaast is het belangrijk om het groepsdynamische proces te onderkennen en te begeleiden.

Waar ga je aan de slag?

Je werkt binnen 24 uurs dag- en nachtbehandelingsgroepen Jeugdzorg, Cluster Sterk Huis West Brabant in Teteringen of op een van de zelfstandigheidstrainingsgroepen in Breda. Je biedt hulpverlening aan kinderen/jongeren, variërend in de leeftijd van
6-18 jaar (en hun systeem) die (onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of) zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is het ondersteunen, planmatig, methodisch en actiegericht behandelen van het gehele gezinssysteem, waarbij behandeling van ” vroegkinderlijk chronisch trauma” (VCT) de belangrijkste pijler is.  Het behandelplan van meerdere kinderen/jongeren is gericht op stabilisatie ter voorbereiding op EMDR of cognitieve gedragstherapieverwerking, waardoor ze kunnen komen tot het verwerken van vroegkinderlijk traumatische ervaringen.

Laanzicht: Behandelgroepen 6 t/m 18 jaar
Deze vacature betreft in eerste instantie de behandelgroepen op de locatie van Laanzicht in Teteringen. Hier bevinden zich verschillende behandelgroepen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, 12 tot 15 jaar en 15 tot 18 jaar. De behandelgroep is een groep voor jongeren die om verschillende redenen in hun ontwikkeling bedreigd worden. De problemen die er zijn kunnen niet meer opgevangen worden in het gezin of met de hulp van de omgeving. Vaak hebben de jongeren bepaalde gedragsproblemen; een laag gevoel van eigenwaarde en een gevoel van onvermogen zijn duidelijke kenmerken. In en vanuit deze behandelgroepen wordt aan de jongeren en hun gezin behandeling en begeleiding gegeven. Binnen een behandelgroep staat het bieden van een veilig, overzichtelijk en stimulerend klimaat centraal. Belangrijk is dat de kinderen door de inzet van de Jeugd- en Gezinsprofessional steun, acceptatie en beschikbaarheid ervaren. Daarmee ontstaat een basis waarop gewerkt kan worden aan herstel van gedrags- en/of opvoedingsproblemen.

Jeugd & zelfstandigheid
Daarnaast hebben we vacatures binnen onze zelfstandigheidstrainingsgroepen. Deze hulpverlening richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar met vaardigheidstekorten, die door problemen in de opvoeding en eventuele andere omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Ze moeten of willen de stap naar zelfstandig wonen maken en hebben daarbij ondersteuning nodig op praktisch en sociaal-emotioneel gebied. De doelen voor deze jongeren zijn het trainen en coachen van de competenties van de jongeren en hun gezinssysteem, gericht op verzelfstandiging. Met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongere, zodat die beschikt over voldoende praktische vaardigheden, sociale vaardigheden en maatschappelijke redzaamheid, om zo zelfstandig mogelijk een huishouden te voeren en zich te handhaven in de maatschappij, al dan niet met ambulante ondersteuning.

Start nieuwe behandelgroep 12 t/m 18 jaar

Daarnaast starten we binnenkort met een nieuwe behandelgroep voor de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Hiervoor is Sterk Huis op zoek naar Jeugd- en Gezinsprofessionals C en D voor het opzetten van deze nieuwe groep.

Hierin verricht Sterk Huis o.a. deze activiteiten:

 • Een oplossingsgerichte individuele benadering, om de diverse vaardigheden/ ontwikkelingstaken te versterken;
 • Specifieke interventies gericht op onderzoek, herstel en uitbreiding sociaal netwerk;
 • Interventies: instructies, feedback en oefeningen;
 • Bewonersoverleg, thema-avonden;
 • Planningsgesprekken (taken, financieel, afspraken, dagbesteding);
 • Inzicht gevende begeleidingsgesprekken
 • Het draaien van onregelmatige diensten en slaapdiensten is inherent aan de functie.

Wat verwachten wij van je?

Dat je een bevlogen collega bent waarbij hart en hoofd onlosmakelijk verbonden zijn met het werken met cliënten met een complexe problematiek. Je hebt:

 • Minimaal een afgeronde sociale (PED) agogische opleiding op minimaal HBO niveau voor Jeugd- en Gezinsprofessional C;
 • Minimaal een afgeronde sociale (PED) agogische opleiding op minimaal MBO 4 of HBO niveau voor Jeugd- en Gezinsprofessional D;
 • minimaal 1 jaar ervaring met de doelgroep voor Jeugd- en Gezinsprofessional D;
 • minimaal 5 jaar ervaring met de doelgroep voor Jeugd- en Gezinsprofessional C;
 • een SKJ registratie voor Jeugd- en Gezinsprofessional C;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de doelgroep;
 • Kennis hebben van traumabehandeling is een pré.
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek, sociale systemen, hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.

Je hebt het talent om cliënten te motiveren en te stimuleren. Je houdt het hoofd koel bij crisissituaties en weet hoe hierin te interveniëren. We zoeken iemand die communicatief sterk is en een ondernemende houding heeft. Als ambassadeur van Sterk Huis draag je helder uit waar Sterk Huis voor staat.

Wat wij je bieden:

 • Een afwisselende functie in een professionele en dynamische werkomgeving, met onregelmatige diensten.
 • De vacature is ook zeer geschikt als je als flexwerker aan de slag wilt.
 • Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Schaal 8, min. € 2.403,37 en max. € 3.568,98 o.b.v. 36 uur per week, conform CAO-Jeugdzorg.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en reageren:

Wil je meer informatie over  deze functie, neem dan contact op met Patricia Celi (patriciaceli@sterkhuis.nl ), telefoon: 06-50122619. Wil je reageren, stuur dan uiterlijk 15 oktober 2020  een mail, voorzien van een motivatiebrief en CV, naar sollicitatie@sterkhuis.nl o.v.v. van vacaturenummer 2020-56B.

Voor interne kandidaten geldt dat zij hun motivatiebrief met CV kunnen sturen naar pz@sterkhuis.nl o.v.v. vacaturenummer 2020-56B.

Deze vacature is gelijktijdig voor in- en externe kandidaten open gesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten  voorrang. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.