Gezinshuisouders gezocht! Open avond op 20 februari

Sterk Huis biedt kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een warme en veilige plek in een pleeggezin of in een gezinshuis. Opgroeien in een warm en liefdevol gezin is voor kinderen ontzettend belangrijk. Als er thuis veel problemen zijn, kan het zijn dat een kind niet veilig kan opgroeien of belemmerd wordt in de ontwikkeling. Zo kan het voorkomen dat ouders de opvoeding niet aan kunnen. Het is dan soms beter als het kind (tijdelijk) bij een ander gezin woont. Sommige kinderen hebben zoveel meegemaakt dat ze meer aandacht nodig hebben dan pleegouders kunnen geven. Er is intensieve en professional hulp nodig. Een gezinshuis is voor deze kinderen een goede uitkomst.

Waarom een gezinshuis?

Ouders zorgen het liefst zelf voor hun kinderen en kinderen wonen het liefst bij ouders thuis. Toch komt het voor dat dit niet (meer) mogelijk is. Voor kinderen is het fijn als zij dan mogen opgroeien in een zo’n gewoon mogelijke omgeving, met vaste opvoeders om zich heen die er voor hen zijn. Soms zijn er problemen in de opvoeding en ontwikkeling en is meer nodig dan het eigen gezin kan bieden. Bijvoorbeeld omdat een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het gezinshuis kan dit bieden. Door de deskundigheid van gezinshuisouders zijn zij in staat goed aan te sluiten bij de ontwikkeling en de specifieke omstandigheden en behoeften van een kind. Kinderen krijgen hierdoor de kans zich op een goede manier te ontwikkelen en toe te groeien naar zelfstandigheid. In een gezinshuis wonen kinderen voor langere tijd.

Wat doe je als gezinshuisouder?

Je kan samen of alleen gezinshuisouder worden. Als gezinshuisouder zorg je voor enkele kinderen gedurende langere tijd van hun leven. Je hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid en bent zelfstandig ondernemer. Een moderne vorm van ondernemerschap: een kleinschalige onderneming gericht op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen wonen vaak een langere tijd van hun jeugd in een gezinshuis. Dit is in een ‘normale leefomgeving’ van een ‘gewoon’ huis. Juist die gezinssituatie is zo belangrijk voor deze kinderen. Het gaat er grotendeels aan toe als in een gewoon gezin. Je biedt professionele begeleiding en werkt samen met andere professionals die een rol spelen in het leven van een kind. Benieuwd wat je nog meer doet? Lees het hier

Hoe is het om in een gezinshuis te wonen?

Evi, 14

Ik woon in een gezinshuis. Samen met 3 meisjes en 1 jongen van mijn leeftijd, en de gezinsouders. Het is hier er gezellig en we doen leuke dingen zoals: spelletjes. Film kijken, uitstapjes, boswandelingen, uiteten, bioscoop en nog veel meer dingen. Er zijn ook veel dingen die je vrij mag doen, maar dan moet je wel laten zien dat je dat kunt. Soms is ook wel eens wat niet leuk, maar dan lossen wij dat op een goede manier op. Eigenlijk moet je een gezinshuis zien als een gezin met kinderen met een soort van vader of moeder. Ik vind het fijner dan op een groep. J hebt geen hek om je heen staan, maar je woont in een gewone wijk en je hebt buren. Wij wonen dicht bij de stad en dan kun je lekker shoppen. Ik ben blij dat ik hier woon want het is hier gewoon fijn.

Informatieavond

Samen met gezinshuis.com organiseren we op 20 februari een informatiebijeenkomst bij Sterk Huis. Hoe is het nu eigenlijk om gezinshuisouder te zijn? Hoe is het om te wonen op je werk? En wat voor kinderen wonen in een gezinshuis? Deze vragen worden beantwoord tijdens de informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst maak je vrijblijvend kennis met wat jij als gezinshuisouder voor een kind kunt betekenen. We vertellen over de voorbereiding en begeleiding rondom het worden van gezinshuisouder. Er worden ervaringen gedeeld en is er ruimte om vragen te stellen. Je kan je aanmelden via deze link

Gezinshuis.com

Sterk Huis werkt voor de gezinshuizen samen met gezinshuis.com. Sterk Huis begeleidt de gezinnen, via gesprek en training. Gezinshuis.com creëert de juiste randvoorwaarden voor gezinshuizen en staat garant voor de kwaliteit van het verblijf. Gezinshuizen hebben een vaste contactpersoon als vraagbaak. Zij helpen de gezinshuisouders in hun rol als zelfstandig ondernemer, helpen om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, bijv. op het gebied van brandpreventie, verzekeringen etc. en zorgen ervoor dat alle gezinshuizen het Keurmerk Gezinshuizen behalen. Ook de vitaliteit van gezinshuisouders krijgt veel aandacht via gesprek en helpende adviezen..