Ben jij onze nieuwe
Gedragswetenschapper Jeugd- en Gezinsteam Heusden?
Gedragswetenschapper Jeugd- en Gezinsteam Heusden
28 - 36 uur
Oost-Brabant
Schaal 11: max. € 5.722,20
Minimaal een jaar relevante werkervaring
WO
SKJ of BIG registratie
Kennis van hulpverleningsmethoden
Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

BEN JIJ EEN STERKHOUDER?

Bij Sterk Huis zetten we ons met toewijding in omdat we houden van ons vak. We zijn Sterk-Houders. We omarmen de hulpvraag en laten niet meer los. We gaan voor eersteklas zorg op basis van hoogwaardige kennis en ervaring. Vind je dat een te grote verantwoordelijkheid? Of ben je een SterkHouder?

Voor wie
doe je het?

Je zet je in voor kinderen, gezinnen, vrouwen en mannen die in een situatie zitten die schadelijk is of was. Er is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld, kindermishandling, bedreiging, eergerelateerd geweld, seksueel misbruik, complexe scheidingen of mensenhandel. Een diverse groep dus. Vaak is er sprake van complex trauma waardoor het opbouwen van een vertrouwensband vraagt om zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en begrip. Het Heusden Jeugd- en gezinsteam (JGT) is op 1 maart 2022 gestart met een nieuwe visie om de jeugdhulp te transformeren. Het percentage jeugdige dat beland in de jeugdhulp blijft jaarlijks stijgen. Om de hulp aan onze jongeren én het hele gezin te verbeteren willen we de zorg van gezinnen veel meer richten op de hele leefomgeving in plaats van alleen op de jeugdige. We krijgen steeds meer zicht op de Heusdense verwijzingen naar de 2de lijns jeugdhulp, waardoor me meer invloed kunnen hebben op wat er speelt en welke hulp wordt ingezet. Dat maakt het mogelijk om problemen in een vroeger stadium te signalen, integraal en beter op te pakken en vaker te voorkomen dat er (nieuwe) problemen binnen een gezin ontstaan. Zo kunnen onze jeugdigen gezonder en veilige opgroeien en zich beter ontwikkelen. Het belangrijkste is dat we constant de kwaliteit van de jeugdhulpverlening willen verbeteren door hulp lokaal, integraal en gezinsgericht vorm te geven. We begeleiden de gezinnen met de vragen waarmee ze zelf komen. Wij zijn in staat om zelf hulp te verlenen en verwijzen door wanneer er hoog specialistische hulp nodig is. Wanneer er sprake is van onveiligheid dan werken we met een veiligheidsplan.

Hoe doe
je dat?

Jij hebt de specialistische en methodologische kennis om je collega’s op weg te helpen. In nauw overleg met hen zet je je in voor de best passende behandeling. Altijd werk je samen met andere instanties en collega-hulpverleners.

Waarom werken bij
Sterk Huis?

Sterk Huis zorgt voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen die hulp nodig heeft, daar zetten we ons koste wat kost voor in. We zijn een tegendraadse, soms wat rebelse organisatie met een stevige visie. We geloven in kennis en ervaring. Onze Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning om continu te blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Sterk Huis is een platte organisatie met sterke teams. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door inhoudelijk bij te dragen aan onze missie om te innoveren in het sociale domein. Als echte SterkHouder pak je natuurlijk je kans om je verder te ontwikkelen.

"
Het liefst woon ik gewoon bij mijn moeder, maar ik weet dat dat niet kan. Gelukkig heb ik een goede band met mijn hulpverlener. Dat is echt een tof mens."
- Elias, 15 jaar

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Je bent beschikbaar voor de jeugd- en gezinsprofessionals van team Bijeen Heusden voor vragen rondom veiligheid en coördinatie van zorg van hulpverleningstrajecten.

In de ochtend heb je meedere overleggen gepland staan met medewerkers waarin je advies geeft aan medewerkers en je deelt je kennis ten aanzien van veiligheid, ontwikkelingsvraagstukken en systeemproblematiek.

In de middag heb je een overleg gepland met collega gedragswetenschappers. Je werkt in nauwe samenwerking met deze collega gedragswetenschapper om op inhoud casuïstiek te delen.

Einde van de dag heb je nog een afsrpaak gepland staan om mee te denken over beleidsvraagstukken. Je denkt mee op beleidsniveau hoe de opdracht van het Jeugd- en Gezinsteam vertaald kan worden in beleid en toegepast wordt in de praktijk. Ook werk je nauw samen met de coördinator om op beleid (on)gevraagd advies te geven en te voorzien van een stevige inhoudelijke onderbouwing.

Wat verwachten wij van je?

Je bent analytisch en sociaal, zodat je een brug kunt maken tussen professionals uit verschillende disciplines en organisaties. Ook weet jij rustig te blijven tijdens crisissituaties en je collega’s te adviseren door middel van methodische aanpak.
Verder heb je:

Een WO diploma in de richting psychologie of orthopedagogiek.
Een SKJ of BIG registratie.
Minimaal 2 jaar ervaring binnen het werkveld als gedragswetenschapper.

#STERKHOUDER

Wat hebben we te bieden?

  • Deze vacature betreft in eerste instantie een zwangerschapsvervanging tot en met februari 2025. Mogelijk dat deze kan worden voortgezet elders binnen Sterk Huis.
  • De functie gedragswetenschapper in schaal 11, met salaris tussen € 3.786,70 en € 5.722,20 o.b.v. 36 uur per week, conform CAO-Jeugdzorg 2024-2025. GZ psychologen die solliciteren worden ingeschaald in schaal 12 met salaris tussen € 4.171,02 en € 6.564,26 o.b.v. 36 uur per week. 
  • Een contract voor 24-32 uur per week.
  • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en overige goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en scholing in onder andere traumasensitief werken en -behandeling.
  • Een eigen SKJ geaccrediteerd opleidingsaanbod, waaronder supervisie en/of intervisie.
  • Aanstelling in eerste instantie voor een jaar met intentie voor verlenging naar onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op Rosanne Thijssen via rthijssen@heusden.nl of 0622418582. De vacature sluit op 13 Juni 2024. De eerste gesprekken worden gevoerd op 20-6-24.

Deze vacature is gelijktijdig voor in- en externe kandidaten opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toch niet helemaal wat je zoekt?

Aarzel niet om contact op te nemen, ook als deze vacature toch niet helemaal aansluit bij wat je zoekt. We hebben regelmatig nieuwe vacatures en zijn altijd op zoek naar gemotiveerde SterkHouders!
Geen vacature missen? Meld je hieronder aan voor de Job Alert.