Ben jij onze nieuwe
Gedragswetenschapper (GZ psycholoog) Veilige Opvang?
Gedragswetenschapper (GZ psycholoog) Veilige Opvang
10 - 20 uur
Midden-Brabant
Schaal 11: max. € 5.298,33
Minimaal een jaar relevante werkervaring
WO
SKJ of BIG registratie
Kennis van hulpverleningsmethoden
Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

BEN JIJ EEN STERKHOUDER?

Bij Sterk Huis zetten we ons met toewijding in omdat we houden van ons vak. We zijn Sterk-Houders. We omarmen de hulpvraag en laten niet meer los. We gaan voor eersteklas zorg op basis van hoogwaardige kennis en ervaring. Vind je dat een te grote verantwoordelijkheid? Of ben je een SterkHouder?

Voor wie
doe je het?

Je bent gedragswetenschapper voor Team CAS. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisatie, zoals Sterk Huis, RIBW Brabant, SMO Traverse, Amarant, GGz Breburg, Novadic-Kentron, De Toegang, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant. Team CAS wordt ingezet in huishoudens die het moeilijk hebben, die kampen met zeer complexe problemen die zich uitstrekken over verschillende leefgebieden. Ze zijn bijzonder kwetsbaar en waarbij veiligheid van gezinsleden geen vanzelfsprekendheid is. Vaak is er al veel hulpverlening ingezet, maar zijn patronen onvoldoende doorbroken. Zij moeten de juiste zorg krijgen, zorg die vanwege de ingewikkelde problemen goed op elkaar is afgestemd en die past bij de situatie van het gezin. Er wordt gezocht naar maatwerkoplossingen. Vanaf dag één is er focus op veiligheid met het doel dat het gezin uiteindelijk zelf weer de draad kan oppakken. Team CAS is een opschalingsmodel en kan worden ingezet voor consultatie, hulpverlening en coördinatie.

Hoe doe
je dat?

Jij hebt de specialistische en methodologische kennis om je collega’s op weg te helpen. Je bent werkzaam in het zorg- en veiligheidshuis en werkt nauw samen met vaste professionals van netwerkpartners straf- en zorg. Je werkt nauw samen met een team van SKJ geregistreerde hulpverleners die als casuscoördinator aan de gezinnen zijn gekoppeld. Je ontrafelt met hen de systemen om een zo goed mogelijke interventie in te zetten en patronen te doorbreken. Jullie laten niet los en blijven betrokken om structureel een verbetering en verandering in te zetten.

Waarom werken bij
Sterk Huis?

Sterk Huis zorgt voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen die hulp nodig heeft, daar zetten we ons koste wat kost voor in. We zijn een tegendraadse, soms wat rebelse organisatie met een stevige visie. We geloven in kennis en ervaring. Onze Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning om continu te blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Sterk Huis is een platte organisatie met sterke teams. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door inhoudelijk bij te dragen aan onze missie om te innoveren in het sociale domein. Als echte SterkHouder pak je natuurlijk je kans om je verder te ontwikkelen.

"
Het liefst woon ik gewoon bij mijn moeder, maar ik weet dat dat niet kan. Gelukkig heb ik een goede band met mijn hulpverlener. Dat is echt een tof mens."
- Elias, 15 jaar

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Je werkt samen met een collega gedragswetenschapper. Je werkt in nauwe samenwerking om op inhoud casuïstiek te delen.

Je bent beschikbaar voor de casuscoördinatoren van team Team CAS voor vragen rondom veiligheid en coördinatie van zorg binnen de verschillende casussen. Ook bespreek/kijk je een VTO (Verzoek tot Onderzoek) na op inhoud voordat deze wordt ingestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Dit geldt ook voor de plannen van aanpak, deze worden besproken en gecontroleerd voordat het gezin deze te zien krijgt.

Je sluit aan bij de wekelijkse casuïstiekbespreking. Met alle casuscoördinatoren bespreek je de updates rondom de casussen, in welke fase zitten ze en wat is er nog nodig om de gestelde doelen te behalen. Hierbij heeft het de meerwaarde dat de casuscoördinatoren vanuit verschillende organisaties werkzaam zijn en dus vanuit deze verschillende expertises naar de casus kunnen kijken.

Je plant overleggen met casuscoördinatoren waarin je ze kan coachen, advies geeft en je kennis deelt ten aanzien van veiligheid, ontwikkelingsvraagstukken en systeemproblematiek. Ook kun je een specifieke casus bespreken, waarbij je samen dieper inzoomt op het gezinssysteem en achter het gedrag probeert te kijken om zo tot de kern van het probleem te komen, maar waarbij je ook de helicopterview behoudt.

Je hebt overleggen gepland staan met de teamleidster om mee te denken over beleidsvraagstukken. Je denkt mee op beleidsniveau hoe de opdracht vanuit de stuurgroep en/of gemeente vertaald kan worden in beleid en toegepast wordt in de praktijk.

Tussendoor kan er een crisis in een casus voorkomen, je kijkt dan samen met de casuscoördinatoren in de eerste plaats naar veiligheid. Die moet geborgd zijn. Je stelt samen een veiligheidsplan op, stelt duidelijke kaders en kijkt samen met het netwerk om een vangnet te vormen om de veiligheid te waarborgen. Het kan ook zijn dat je direct moet handelen en acuut moet ingrijpen in het gezinssysteem.

Wat verwachten wij van je?

Je bent analytisch en sociaal, zodat je een brug kunt maken tussen professionals uit verschillende disciplines en organisaties. Ook weet jij rustig te blijven tijdens crisissituaties en je collega’s te adviseren door middel van methodische aanpak. Je bent een netwerker en durft stelling te nemen. Je kunt mensen aansturen maar laat genoeg ruimte voor eigen inbreng en expertise.
Verder heb je:

Een WO diploma in de richting psychologie of orthopedagogiek.
Kennis van de sociale regiokaart.
Een SKJ of BIG registratie.
Minimaal 2 jaar ervaring binnen het werkveld als gedragswetenschapper.

#STERKHOUDER

Wat hebben we te bieden?

  • De functie gedragswetenschapper in schaal 11, met salaris tussen € 3.506,20 en € 5.298,33 o.b.v. 36 uur per week, conform CAO-Jeugdzorg. GZ psychologen die solliciteren worden ingeschaald in schaal 12 met salaris tussen € 3.862,06 en € 6.078,02 o.b.v. 36 uur per week. 
  • Een contract voor 24-36 uur per week.
  • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en overige goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en scholing in onder andere traumasensitief werken en -behandeling.
  • Een eigen SKJ geaccrediteerd opleidingsaanbod, waaronder supervisie en/of intervisie.
  • Aanstelling in eerste instantie voor een jaar met intentie voor verlenging naar onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met clustermanager Judith Martens, via 06 43 14 55 25 of judithmartens@sterkhuis.nl. De vacature sluit op 14 februari 2023.

Toch niet helemaal wat je zoekt?

Aarzel niet om contact op te nemen, ook als deze vacature toch niet helemaal aansluit bij wat je zoekt. We hebben regelmatig nieuwe vacatures en zijn altijd op zoek naar gemotiveerde SterkHouders!