Crisisinterventieteam regio Hart van Brabant

Crisisinterventieteam

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?
Bel 0800-8013.

 

Wanneer CIT?
Het regionale Crisisinterventieteam (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor kunnen zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over iemand met verward gedrag? Bel dan het CIT.

CIT
Het doel van het CIT is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden, zodat er weer rust en veiligheid is. Het CIT is bereikbaar via telefoonnummer 0800-8013.

Het team bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

Werkwijze
Bij een crisissituatie wordt eerst gekeken of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit het geval is, gaat een medewerker van het CIT zo snel mogelijk naar de locatie. Daar wordt gekeken of de situatie kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, schakelen zij de hulp in van een zorgorganisatie.

Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen betrokken. Loopt de veiligheid van kinderen of volwassenen geen acuut gevaar, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie of wordt direct de noodzakelijke hulp geboden om de situatie op te lossen. Dit geldt ook voor meldingen of vragen over personen met verward gedrag, waarbij geen sprake is van een crisissituatie.