Webinar Ouderverstoting – Contactverlies

Maandag 26 september 14:00 – 15:30

Jaarlijks worden 86.000 kinderen geconfronteerd met het uit elkaar gaan van hun ouders. De impact van scheiding op kinderen kan groot zijn. Voor kinderen van ouders in een hoog conflict na scheiding wordt de ontwikkeling ernstig bedreigd. Een gevolg kan zijn dat het kind het contact met één ouder (tijdelijk) verliest. Zowel vanuit de rechten van kind (Internationaal Verdrag Rechten van het Kind) als de ontwikkelingspsychologie wordt het belang van contact met beide ouders voor het kind gezien.

Sterk Huis schreef een handreiking rondom het fenomeen ‘het kind wil geen contact met één ouder’. Sterk Huis geeft in de handreiking een visie op het fenomeen en geeft richting aan de aanpak bij contactverlies.

In deze webinar, georganiseerd in samenwerking met Valente, geeft Sterk Huis toelichting op de handreiking en er is mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar academie@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis