Training Beroepsstandaard

Training ‘Beroepsstandaard’

 Voor jeugdzorgwerkers in een HBO-functie is beroepsregistratie in het register SKJ verplicht. Voor herregistratie dient een geaccrediteerde training gericht op de voor de jeugdzorg geldende beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht gevolgd te worden.

De training Beroepsstandaard (voorheen: Beroepsethiek, -code, tuchtrecht en richtlijnen) van Sterk Huis omvat twee dagdelen en wordt afgesloten met een reflectieopdracht. In de training komt aan bod waar je je met beroepsregistratie aan verbindt. Een belangrijk onderdeel daarbij is jouw eigen professionele verantwoordelijkheid in het werk. Niet de organisatie, maar jij zelf bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van je taken als hulpverleningsprofessional. Jij moet jouw handelen kunnen verantwoorden; in het uiterste geval zelfs aan een tuchtcollege. Essentieel is dat je je voor de gemaakte keuzes in je werk op professionele wijze kunt verantwoorden. Elke keuze kan een dilemma zijn uit 2 of meer handelingsmogelijkheden.

In de training leer je hoe je op basis van het methodisch wegen van relevante beroepscode artikelen, feiten, normen en waarden een handelingskeuze (dilemma) volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunt verantwoorden. Professioneel handelen betekent dat je je keuzes niet (alleen) maakt op basis van onderbuikgevoel, maar vooral ook op basis van een bewuste afweging van elementen uit de beroepscode, geldende richtlijnen, feiten en normen en waarden. Professionele keuzes verhogen de kwaliteit van de hulpverlening.  De onderdelen die aan bod komen zijn:

  • Professionele autonomie
  • Moreel of ethisch dilemma (botsende waarden en normen)
  • Hulpverleningssituaties beoordelen vanuit het driewereldenmodel van Habermas (cognitieve, normatieve en subjectieve)
  • De beroepscode (hoe gebruik je de beroepscode in de praktijk)
  • Model om ethische dilemma’s te ontrafelen (model om handelingskeuzes professioneel te verantwoorden)
  • Gebruik van Richtlijnen in de jeugdzorg
  • Tuchtrecht

Duur van de training             : 2 dagdelen

Groepsgrootte                        : maximaal 15 deelnemers

Kosten                                     : € 275,00 per deelnemer

In 2021 zijn de training gepland op:

28-09-2021 en 11-10-2021  13.00 uur tot 16.30 uur  vol

23-11-2021  en 09-12-2021 13.00 uur tot 16.30 uur  VOL

In 2022 zijn de volgende trainingssessies gepland:

11-01-2022 en 25-01-2022 13.00-16.30 uur

8-03-2022 en 22-03-2022 13.00-16.30 uur

10-05-2022 en 24-05-2022 13.00-16.30 uur

 

De training voldoet aan de eisen van het SKJ en is geaccrediteerd voor 15,5 punten.

 

Reacties van deelnemers:

Ik vond het een heel nuttige en fijne training, nogmaals bedankt daarvoor. ~Carina

Bedankt voor de complimenten en het laten toesturen van het certificaat. En jij nogmaals bedankt voor de prettige en duidelijke lessen. ~Nicole

Allereerst bedankt nog voor de heldere scholing van afgelopen weken. Fijn dat jullie dit soort wat droge stof toch op een prettige manier kunnen overbrengen. ~Karlijn

 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 013-5309400 of Marian van Esch (06-34555026).